יח יץ לתלמידו: תלמד פסיכולוגיה

יח יץ לתלמידו: תלמד פסיכולוגיה

י”א: הגה”צ י דניאל מובשוביץ זצוק”ל במקביל לגאונותו ותורה, וכהונתו בראשות ישיבה, יה מראשי תנועת המוסר לפני מלחמת העולם יי.

י דניאל היה י לבתו רב רבי נחום זאב של של “הסבא מקלם”.

על פקחותו של דני דניאל מובשוביץ, ג שישתו ל’חכמה בגוים ‘(סוקיסוקינו בשבועות האחרונים) אנו למדים מספר’ יהדות ליטא ‘[1] נכתב י ישנא:

“שיש [רבי דניאל מובשוביץ] יה בכל המובנים ‘משכמו ומעלה’ ועלה על כל הסובבים אותו. תורה יה י הספרו הספרות הפילוסופית יים. .

ירותו י דניאל מובשוביץ, הסבא רבי נתן ןי ינקל. רבי אברהם כהנא כהנא שפירא רבה של קובנה, תבטא יו: “ידוע י יום [אדם] בכשרון בדומה לו בכל י ליטא “.

שסיים את לימודיו בסלובודקה, רב רבי דניאל ללמוד ב”תלמוד תורה “הנודע בקלם, רבי צבי הירש ידא יסו נחום ז ויו של של” הסבא “.

The Bible, the Word of God, the Word of God, the Word of God, the Word of God.

פטירת החפץ חיים המובהק המובהק הגאון הגאוןי אלחנן וסרמן, ברב ברבי יאל יץ יבל ורה תורה.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

האחרונה לעולם טוב טוב, כשש רירת “עולם” יה. י ראיה ספרו שרבי דניאל נאום על עלידוש לפני ההוצאה. יהי זכרו.

הגהיח הגה”צ רא”א דסלר (יבות בית ירות קדם)

אלחנןיכולוג[2] את מורו המשג המשגיח הגה”צ “א שה שהתייעץ עמו בקשר ללימודים אקדמאים לו לו: “החלטת ללמוד יברסיטי שתבחר בפסיכולוגיה, י יש זה זה דמיון לתורת“.

כך יי תנועת המוסר האמינו במושג ‘חכמה םים תאמין’, זה. ייחודי יותר יה מקלם שכתב: “,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[3].

See also  "Beda Vision" High School Principal: I hope the public will bother him a little more, and bee dao support-people-sinbeta.com

דברים אלו ואחרים כתב הרב ד”ר ט קוציקוצינסקי י חוקרי יהדות ליטא: “הגות קלם הושפעה במידה מסוימת מן התרבות ומן ההשכלה האירופית, הציבה את האדם במרכז, האמינה ביכולותיו, והתייחסה לתכונותיו באורח אוניברסלי למדיי. הקלמאים לא ראו את עצמם חלק מהממסד הרבני, ומדבריהם ניכר שהם אף חשים עליונות כלפיו, וממילא אינם מחויבים לו. הסבא מקלם רעיונות מן מן לוסופילוסופיה היוונית,’י ‘מדע הנפש’ מחכמת העולם, ומן התרבות הגרמנית “[4].

– ישר לרב אופן מא מאתר ‘שר הגו הגות ומחשבה יהודית’.
– ישר לחוקר לחוקר ‘השתלבות תורת הפסיכולוגיה בתנועת המוסר וההשכלה’, יכותרפיסט הרב (י (מוטי) יעקובוביץ שעזר לי במאמר.

[1] פץ ליפץ (עורך) יהדות יטא ח”ג, עמ ‘351

[2] בספרו ‘דרכ דרכיך דעהו’ 1995 עמוד 40

[3] בית קלם, תשס”ב, עמ ‘רסז. ראו עוד: קלם, כתבי א, עמ’ לו. כ”ץ, המוסר, ב, עמ ’33, ועמ’ 3

[4] ץת ץיץ 1941- אסכולת ו ותגובתה לשואה, הרב ד”ר שלמה טיקוצינסקי עמו 49, הערה 25.

  • :,,,,,,,,,,,,,,,,, [email protected]

Written By
More from Jake Pearson
These tests will help us to understand more about how the universe came to be
In early December, a pill from the Hayabusa 2 spacecraft was dropped...
Read More
Leave a comment

Your email address will not be published.