Tuesday, June 18, 2024
HomeTop NewsЙнайно аправи откритие, отвърждаващо способността за неане пра пространството и времето

Йнайно аправи откритие, отвърждаващо способността за неане пра пространството и времето

Published on

spot_img

Анският инженер аролд Уайт, ойто преди това е работил в, айно аправи откритие, отвърждаващо реалността на уарп.

The European Journal of Physical Journal, which is located on the site of the World Health Organization Journal.

ARайт е ентусиаст а уарпогиите и иаботи тио редица обещаващи проекти ази област по договор с DARPA. Ото абившиятокосмически инженер на НАСА НАСАазработва свой обствен артъп Limitless Space Institute.

Аправи откритие, оказващо реалността на уарп мехурите, йкиомбинирайки собствените си изследвания, оговорите Limitless Space Institute и титеатите от работата а DARPA. О е аправено случайно – айт отбеляза, че е открил ткрилаждането а варп мехур мам, о йай-лкалко е очаквал.

“Изследвах ефекта на Казимир в контекста на различни геометрични структури. Говорим за определени квантови явления, които могат да се проявят на микро ниво, провокирайки взаимно привличане на обекти. На макро ниво това е например раждането на острови от боклук океан в Световния. В хода на анализа на разпределението на енергиите в една от тестовите конфигурации се оказа, че индикаторите потвърждават възможността за съществуване на основен мехур. Тоест можем да създадем технологии, които изкуствено ще огъват пространство и време, което е полезно за космическите пътувания “, каза Уайт.

Дод:

See also  New Levels of Reality: Watch the FIFA 22 Trailer

Latest articles

Ireland (Northern) on the whiskey side.

There are things that we say should be eaten in “moderation” and others, on...

In Northern Ireland, an extraordinary journey dedicated to lovers of spirits

In Northern Ireland, a new experience, the Spirit Trail and Distillery Passport, invites visitors...

Europeans 2024. A week after the vote, Ireland has finally completed its tally.

Ireland announced its European election results this Friday after five days of...

More like this

Ireland (Northern) on the whiskey side.

There are things that we say should be eaten in “moderation” and others, on...

In Northern Ireland, an extraordinary journey dedicated to lovers of spirits

In Northern Ireland, a new experience, the Spirit Trail and Distillery Passport, invites visitors...