Йнайно аправи откритие, отвърждаващо способността за неане пра пространството и времето

Йнайно аправи откритие, отвърждаващо способността за неане пра пространството и времето

Анският инженер аролд Уайт, ойто преди това е работил в, айно аправи откритие, отвърждаващо реалността на уарп.

The European Journal of Physical Journal, which is located on the site of the World Health Organization Journal.

ARайт е ентусиаст а уарпогиите и иаботи тио редица обещаващи проекти ази област по договор с DARPA. Ото абившиятокосмически инженер на НАСА НАСАазработва свой обствен артъп Limitless Space Institute.

Аправи откритие, оказващо реалността на уарп мехурите, йкиомбинирайки собствените си изследвания, оговорите Limitless Space Institute и титеатите от работата а DARPA. О е аправено случайно – айт отбеляза, че е открил ткрилаждането а варп мехур мам, о йай-лкалко е очаквал.

“Изследвах ефекта на Казимир в контекста на различни геометрични структури. Говорим за определени квантови явления, които могат да се проявят на микро ниво, провокирайки взаимно привличане на обекти. На макро ниво това е например раждането на острови от боклук океан в Световния. В хода на анализа на разпределението на енергиите в една от тестовите конфигурации се оказа, че индикаторите потвърждават възможността за съществуване на основен мехур. Тоест можем да създадем технологии, които изкуствено ще огъват пространство и време, което е полезно за космическите пътувания “, каза Уайт.

Дод:

See also  SpaceX delays launch of next Starlink satellite fleet due to rocket 'recovery issue'
Written By
More from Jake Pearson
The grand opening of Marvel Shanghai at the world’s largest astronomical museum – the latest news
Great opening at Marvel Shanghai, the largest museum in the world Follow,...
Read More
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *