Йнайно аправи откритие, отвърждаващо способността за неане пра пространството и времето

Йнайно аправи откритие, отвърждаващо способността за неане пра пространството и времето

Анският инженер аролд Уайт, ойто преди това е работил в, айно аправи откритие, отвърждаващо реалността на уарп.

The European Journal of Physical Journal, which is located on the site of the World Health Organization Journal.

ARайт е ентусиаст а уарпогиите и иаботи тио редица обещаващи проекти ази област по договор с DARPA. Ото абившиятокосмически инженер на НАСА НАСАазработва свой обствен артъп Limitless Space Institute.

Аправи откритие, оказващо реалността на уарп мехурите, йкиомбинирайки собствените си изследвания, оговорите Limitless Space Institute и титеатите от работата а DARPA. О е аправено случайно – айт отбеляза, че е открил ткрилаждането а варп мехур мам, о йай-лкалко е очаквал.

“Изследвах ефекта на Казимир в контекста на различни геометрични структури. Говорим за определени квантови явления, които могат да се проявят на микро ниво, провокирайки взаимно привличане на обекти. На макро ниво това е например раждането на острови от боклук океан в Световния. В хода на анализа на разпределението на енергиите в една от тестовите конфигурации се оказа, че индикаторите потвърждават възможността за съществуване на основен мехур. Тоест можем да създадем технологии, които изкуствено ще огъват пространство и време, което е полезно за космическите пътувания “, каза Уайт.

Дод:

See also  A coup in physics? Checks for "irreversible" changes in antiferro magnetism at the atomic level
Written By
More from Jake Pearson
Lanzante P1 Spider, McLaren P1 Coupé How I Transform
Signed by Paul House. He is not the only hero of transformation...
Read More
Leave a comment

Your email address will not be published.